Door het geleidelijk verliezen van de grip op de werkelijkheid en het eigen leven, ontstaan heel wat vragen, onzekerheid en verdriet bij de persoon met dementie zelf maar ook bij de mantelzorgers, familie en de hele context. Vroeg of laat ontstaat de nood aan mensen die begrijpen, ondersteunen, structuur brengen, de weg wijzen.De medewerkers van De Loods, professionelen én vrijwilligers, willen de gids zijn die mensen die met deze ziekte worden geconfronteerd, zo goed als mogelijk doorheen het dementeringsproces helpen loodsen via informatie, tips, ondersteuning thuis, een goed gesprek, vroegtijdige zorgplanning... In de bibliotheek van De Loods kunnen folders, boeken en DVD's rond alle aspecten van de ziekte geraadpleegd en ontleend worden.