Maatregelen i.v.m. het CORONA-virus

... voor medewerkers, bezoekers, vrijwilligers, artsen, apotheker, pedicure, logopediste, kapper, bezoekers, leveranciers, ...
Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde op 11 maart 2020 nieuwe woonzorgcentrumrichtlijnen voor de start van
de VERSTERKTE FASE 2 i.v.m. MAATREGELEN COVID-19. Een reeks richtlijnen is vanaf heden van kracht.
Ons speciaal nummer voor uw vragen en informatie i.v.m. Corona : 0465/03.29.75
Lees hier de omzendbrief en de lijst van maatregelen ...
Update van minister Wouter Beke, 11 maart 2020 om 22u00

Wat vind je van Open Kring ?

Sam van Eyeframes maakte voor ons een nieuwe en leuke reportage die voor het eerst werd gepresenteerd
aan alle medewerkers en hun partners op het personeelsfeest van eind januari.

Betrokkenheid en inspraak bij onze bewoners : Open Kring in het journaal

Een cameraploeg van de VRT en een radio-equipe van Radio 2 bezochten vandaag onze bewoners om hen te laten vertellen hoe ze betrokken worden in de dagelijkse werking en wat dit voor hen betekent. Dit leverde een mooie reportage op die een sterk tegenwicht biedt tegen de negatieve berichtgeving van de laatste dagen in de kranten. Horen, zien en samen doen! We gaan voor betrokken en relatiegerichte zorg waarbij het geluk van onze bewoners centraal staat ! Dank aan alle bewoners, familieleden en collega's die meewerkten aan de zeer geslaagde reportage !

Vincenthove en Open Kring starten een verregaande samenwerking.

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove uit Roeselare en Open Kring vzw uit Ardooie hebben beslist tot een verregaande samenwerking. Beide organisaties hebben een lange traditie in de ouderenzorg en hebben elk op eigen kracht een netwerk van diensten uitgebouwd. Met de samenwerking willen we vooral sterker staan om antwoorden te vinden op de uitdagingen in de regio Ardooie-Roeselare. Lees er hier alles over ...

'Hautekiet Trapt Het Af'.

Koning Boudewijnstichting ondersteunt verder-ontwikkeling Tubbe-model

Wereldcafé - Vrijwilligerswerking - Open Kring vzw - Ardooie

Door vrijwilligers gedreven ... Inloophuis De Loods

Renaat Lemey

"We zetten vooral in op de participatie van de ouderen, zorgen dat ze meer inspraak krijgen in de organisatie, in de thema's die ze zelf belangrijk vinden."

Renaat Lemey, directeur (Interview Radio 2)

Vrijwilligers - Waardevolle inzet en engagement

Als u een nieuwe en zinvolle uitdaging zoekt, bieden wij u de mogelijkheid om een meerwaarde te betekenen in de zorg voor bewoners. Uw waardevolle inzet en engagement helpen een warme thuis met een open kijk op de maatschappij te creëren voor onze bewoners. U maakt het samen met onze medewerkers mogelijk dat bewoners zich verder als mens kunnen ontplooien door uw ondersteuning in het activiteitenprogramma.

Een greep uit de bezigheden van onze vrijwilligers :
-- maandelijkse bezoekdagen op de kamers
-- hulp bij feesten
-- hulp bij de bedevaart naar de Gapaardgrot
-- 't Zonneke en marktbezoeken
-- hulp bij kleinere uitstappen
-- wekelijkse bingo