Met BEN Ardooie voorzien we in aangepaste en eigentijdse woon- en begeleidingsvormen voor ouderen. Daarbij stellen we de fysische en psychische zorg voor elke bewoner voorop, samen met het ondersteunen van de zelfontplooiing en levensvoltooiing, ook op geestelijk vlak.

We richten ons naar de oudere mensen uit Ardooie en omgeving, met prioriteit voor de zwaar zorgbehoevenden.

We laten ons leiden door de spiritualiteit van Vincent de Paul. Hij was gedreven door de liefde van Christus voor iedereen, vooral voor de minstbedeelde. In zijn geest willen we gestalte geven aan het broeder en zuster zijn van allen, de gastvrije openheid en de aandacht voor de relatie met God.

We respecteren de mogelijkheden en filosofisch-religieuze overtuiging van alle ouderen. We bevorderen hun inspraak en respecteren hun zelfbeschikkingsrecht en privacy.

We verwachten van alle medewerkers professionele deskundigheid. Een bewust engagement vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld, gebaseerd op christelijke waarden, is noodzakelijk zowel voor de medewerkers als de vrijwilligers. De medewerkers kunnen op de nodige ondersteuning van de directie en de raad van bestuur rekenen.

In onze werking willen we voortdurend in voeling en overleg blijven met de familie of naastbetrokkenen van de oudere en met de beleidsverantwoordelijken, om een optimale sociale en maatschappelijke integratie van de oudere te bereiken.

We willen een rechtvaardig beleid voeren, sober en financieel haalbaar. Tevens zullen we onze opdracht actualiseren volgens de veranderende noden van de ouderen en de eigentijdse inzichten in de ouderenzorg. Daarom zullen we ingaan op vernieuwende uitdagingen met blijvende aandacht voor een hoogstaande integrale kwaliteitszorg.