23 januari 2020
Een cameraploeg van de VRT en een radio-equipe van Radio 2 bezochten vandaag onze bewoners om hen te laten vertellen hoe ze betrokken worden in de dagelijkse werking en wat dit voor hen betekent. .Dit leverde een mooie reportage op die een sterk tegenwicht biedt tegen de negatieve berichtgeving van de laatste dagen in de kranten. .Horen, zien en samen doen! We gaan voor betrokken en relatiegerichte zorg waarbij het geluk van onze bewoners centraal staat !
Dank aan alle bewoners, familieleden en collega's die meewerkten aan de zeer geslaagde reportage !
Lees ook het artikel "Ouderen baas in Ardoois woonzorgcentrum" op de website van Radio 2.