Waar Agentschap Zorg en Gezondheid tot nu toe besliste dat kamerbezoeken ten stelligste af te raden zijn, gaat er VANAF MAANDAG 7 SEPTEMBER een soepelere bezoekersregeling in.
Dit werd omgezet in onderstaande richtlijnen:
Elke bewoner mag VANAF MAANDAG 7 SEPTEMBER voor onbepaalde tijd 5 vaste bezoekers ontvangen op de kamer (de sociale bubbel van de bewoner).
Voor de personen die buiten deze bubbel van 5 vallen, kan men nog steeds beroep doen op het cafetariabezoek, dit in het WEEKEND en met max. 5 bezoekers tegelijk.
(De cafetariabezoeken vastgelegd vóór 4/9 blijven gelden, tenzij men deze zelf annuleert.)
Voor de overige richtlijnen betreft het cafetariabezoek wordt verwezen naar de facebook-post van 28 augustus 2020.
De 5 bezoekers worden vastgelegd door de familie onderling én IN SAMENSPRAAK MET HUN BEWONER. Elke contactpersoon ontving hierover een mail met duidelijke instructies.
Deze 5 personen:
🔸 hebben geen restricties qua:
o frequentie (zoveel als men wil),
o momenten (wanneer men wil) of
o duur (zolang men wil),
🔸 mogen fysiek contact nemen met de bewoner,
🔸 dragen het chirurgisch mondneusmasker, ook op de kamer adviseren we dit vol te houden,
🔸 mogen maar met max. 2 bezoekers tegelijk in de kamer zijn. Afstand tussen deze 2 bezoekers onderling moet gevrijwaard worden als men niet tot dezelfde bubbel behoort.
🔸 Max. 2 kinderen < 12 jaar mogen surplus meekomen (ook bij een cafetariabezoek), kinderen >12j worden als volwaardige bezoeker gerekend (behoort dus als 1 van de bubbel van 5 of bezoekt via cafetaria).
🔸 Deze 5 personen hebben wél de verantwoordelijkheid de voorzorgsmaatregelen (handhygiëne, ruimte ontsmetten,…), strikt toe te passen met kans op weigering door het outbreakteam als er wordt vastgesteld dat deze moedwillig niet worden toegepast.


PRAKTISCHE AFSPRAKEN BIJ HET KAMERBEZOEK
✔️ U komt binnen langs de hoofdingang (via het onthaal) .
✔️ 'Registratie' en 'Akkoord eerverklaring' zijn verplicht bij het binnenkomen. 🤝
✴️Vergeet dit niet, u doet dit op eigen initiatief!! Deze documenten liggen klaar aan het onthaal.✴️
✔️ Dragen van een chirurgisch mondneusmasker, social distance met anderen buiten de bewoner en veelvuldige handhygiëne blijven verplicht
✔️ Volg de richtingwijzers en kies de correcte lift.
✔️ Neem geen contact met anderen op weg naar de kamer van uw bewoner.
✔️ Max. 2 bezoekers per bezoekmoment mogelijk.
✔️ Max. 2 kinderen < 12 jaar mogen surplus meekomen, kinderen ouder worden als volwaardige bezoeker gerekend (behoort dus tot de bubbel van 5 of bezoekt via cafetaria).
✔️ Eens op de kamer mag u wel fysiek contact nemen met uw bewoner.
✔️ Er worden enkel ontsmette of gewassen materialen afgegeven.
✔️ Men blijft op de kamer tijdens het kamerbezoek. Een wandeling in de gang of leefgroep kan nog niet. Rechtstreeks naar de tuin wel mits het houden van afstand van derden.
✔️ Na het bezoek staat het bezoek zelf in voor het ontsmetten van alle aangeraakte voorwerpen (stoel / tafel / klinken /…) . Materiaal staat ter beschikking op dienst.
✔️ Men kan enkel van het bezoekerstoilet ter hoogte van de cafetaria gebruik maken.