Beste medewerkers, familieleden, vrijwilligers, sympathisanten,
De voorbije 7 weken waren voor iedereen een uitdaging, niet in het minst voor onze bewoners die de strenge maatregelen voor het inperken van het Covid19-virus opgelegd kregen.
Via de ontvangen testkits van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we vorige woensdag alle bewoners kunnen testen en vandaag hebben we via onze CRA Dr. Jan Bollengier de resultaten ontvangen.
Alle bewoners van ons woonzorgcentrum zijn negatief !
Dit is schitterend nieuws, dat ons veel moed geeft om ons 100% in te zetten om onze bewoners corona-vrij te houden !
Van harte dank aan alle medewerkers voor de grote inspanningen om allemaal samen, met vereende krachten, intussen al meer dan 7 weken lang deze crisis onder controle te houden.
Door gedisciplineerd de maatregelen in huis en in het privéleven verder te volgen en extra in te zetten op een goede handhygiëne en een correct gebruik van de beschikbare beschermingsmiddelen (o.a. dragen van chirurgische mondmaskers, correct toepassen van handschoenengebruik en toepassen van de nodige bescherming bij (druppel)isolatie van bewoners) willen we verder preventief vermijden dat het Covid19-virus in huis komt.
DANKJEWEL aan jullie allen voor de grote STEUN !
EN samen met de bewoners klinken we graag op dit goede resultaat !
Van harte,
Renaat Lemey, directie - Dr. Jan Bollengier, CRA
en het Outbreakteam van Open Kring vzw.