11 maart 2020 om 14u00

Omzendbrief genomen maatregelen m.b.t. COVID-19 (coronavirus) voor medewerkers, bezoekers, vrijwilligers, artsen, apotheker, pedicure, logopediste, kapper, bezoekers, leveranciers…

Beste,
Het agentschap Zorg en Gezondheid stuurde op 11/03/2020 nieuwe woonzorgcentrumrichtlijnen voor de start van de VERSTERKTE FASE 2 i.v.m. MAATREGELEN COVID-19.
De volgende richtlijnen zijn vanaf heden van toepassing en werden ook naar de CRA-arts en de bedrijfsarts gestuurd :

 • Er is één hoofdingang voor bezoekers en personeel (gelegen in de Kortrijksestraat 58 te Ardooie) en één ingang voor leveranciers (via de keuken).
  De andere ingangen worden gesloten.
 • Bezoek van kinderen onder 16 jaar wordt verboden.
 • De cafetaria wordt gesloten voor externe bezoekers.
 • Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen worden stopgezet.
 • De bezoekuren (bij bewoners) worden beperkt van 10.00 tot 18.00 uur.
 • Bezoekers registreren zich door hun naam, adres, naam bewoner en hun telefoonnummer te noteren aan het onthaal.
 • De activiteiten van het dienstencentrum De Loods worden vanaf donderdag 12 maart geannuleerd voor onbepaalde duur.
 • Link58 : In de busjes zijn handontsmetting en papieren zakdoekjes voorzien.
  Telkens als iemand instapt, de handen laten ontsmetten.
 • Zorgverleners die in een persoonlijke of professionele context met een (waarschijnlijke) COVID-patiënt een nauw, onbeschermd contact hadden, worden tot 14 dagen na het contact niet toegelaten in het woonzorgcentrum.
  Deze medewerker/vrijwilliger ...
  • Raadpleegt zijn/haar huisarts
  • Licht het woonzorgcentrum in
  • Komt 14 dagen niet werken
  • In overleg met de huisarts, CRA en arbeidsgeneesheer worden de noodzakelijke beschermende maatregelen besproken en doorgevoerd.
 • Het woonzorgcentrum staat in permanent overleg met de CRA-arts en de arbeidsgeneesheer.
 • Wie onlangs in een hoog-risicogebied heeft verbleven of die onbeschermd contact had met een (waarschijnlijke) COVID-patiënt, wordt aan de ingang door middel van affiches en het onthaal verzocht het woonzorgcentrum niet te betreden en hun bezoek uit te stellen tot minstens 14 dagen na hun terugkeer/onbeschermd contact.
 • Wees steeds alert voor observeerbare symptomen van COVID-19-besmetting zoals koorts, hoest, moeheid, spierpijn, kortademigheid, keelpijn en hoofdpijn.

Wij beseffen dat deze maatregelen wat ongemakken kunnen veroorzaken, maar we hopen dat u de richtlijnen strikt mee opvolgt in het belang van de gezondheid van onze bewoners en het welslagen van een accurate preventieve aanpak.

Met dank en vriendelijke groeten,
Renaat Lemey
Algemeen directeur Open Kring vzw - Link 58 vzw
Tel. 051 74 02 60

Klik hier om de omzendbrief in PDF-formaat te downloaden.