Een belangrijke doelstelling van het Inloophuis De Loods is bij te dragen tot een zorgzame samenleving. Dit is enkel haalbaar mits de inzet van vrijwilligers. In Ardooie en Koolskamp zetten zich al heel wat mensen op vrijwillige basis in voor het woonzorgcentrum, verenigingen, scholen, buurt- en parochiewerking, ... Toch ontmoeten we af en toe mensen die zich willen engageren maar nog niet werden uitgenodigd of die nog geen passende taak hebben gevonden. Anderzijds merken we in het contact met onze cliënten noden waartoe vrijwilligers absoluut een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het lijkt ons een uitdagende oefening om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen en kandidaat vrijwilligers toe te leiden naar passend vrijwilligerswerk.
In De Loods vonden we een plaats van waaruit de vrijwilligerswerking gecoördineerd kan worden. Cliënten kunnen er terecht met vragen en noden. Vrijwilligers vinden er een uitvalsbasis waar ze elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit ze aan de slag kunnen, zowel in De Loods als erbuiten. Intussen kunnen we rekenen op een enthousiast team van vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen volgens eigen wens en kunnen. Dankzij onze vrijwilligers kunnen we bouwen aan een zorgzame samenleving. Zij dragen mee onze werking en wij dragen hen op handen. OPRECHT DANKUWEL !